Dedicacions Al Carrer

El jove Dolph tindrà el seu nom al carrer de la ciutat natal

El regidor J.B. Smiley va anunciar que la ciutat de Memphis posarà un nom a un carrer en honor al difunt Young Dolph.

El jove Dolph és homenatjat a la cerimònia de canvi de nom del carrer

La vida i el llegat de Young Dolph es van celebrar durant una cerimònia de dedicació al carrer a Memphis, Tennessee.