El famós maquillador AJ Crimson ha mort

El famós maquillador AJ Crimson ha mort als 27 anys. Actualment es desconeix la causa de la seva mort.