Angela Simmons s'emociona durant la sentència per l'assassinat de l'ex-promès

Angela Simmons s'emociona durant la sentència per l'assassinat del 2018 de l'ex-promès Sutton Tennyson, Sr. a Atlanta.