La nena Gorilla Glue se sotmet a un tractament amb cèl·lules mare per a la caiguda del cabell

Tessica Brown, la dona abans coneguda com a noia de Gorilla Glue, es troba en una altra situació peluda després d'utilitzar tintura de cabell per cobrir alguns grisos.